Home Bedrijf uitbreiden

Bedrijven met uitbreidingsplannen

De productie neemt toe en de huidige kwekerij bereikt zijn grenzen. U zoekt naar een nieuw perceel. Of u heeft toekomstplannen waar een overname van een compleet bedrijf perfect in uw plaatje past. De komende jaren komt er in de Greenport Boskoop steeds meer aanbod door ondernemers die willen stoppen.

Op zoek naar het aanbod

U bent op zoek naar een perceel of bestaand bedrijf dat past in de toekomstplannen van uw huidige bedrijf. Het aanbod neemt de komende jaren toe in Greenport Boskoop. Toch is het complete aanbod niet zichtbaar op ‘een marktplaats’. Voor u is het echter wenselijk hier zicht op te krijgen om te komen tot de beste investering. Waar vindt u een match?

  • Oriënterend informeren bij makelaars in de regio
  • Kavelcoöperatie-coach
  • Netwerk van collega-ondernemers
  • Belangstellend (nieuwsgierig) informeren bij oudere collega-ondernemers naar de toekomstplannen voor hun bedrijf

 

 

 

Alternatieven voor kopen

Eigendom geeft een grote mate van vrijheid aan de ondernemer met betrekking tot de inrichting van het bedrijf en het beheren ervan. Echter een bedrijf kopen geeft ook verplichtingen voor de lange termijn. Het legt een groot beslag op het vermogen en geeft flinke lasten (rente- en aflossingsverplichtingen) die vast liggen voor een langere tijd. Voordeel is dat vooral het vermogen wat vastzit in de grond en gebouwen redelijk waardevast is,  mits er voldoende onderhoud plaatsvind. Een goed onderhouden bedrijf houdt altijd een zekere waarde.

Er zijn situaties waarin u als ondernemer flexibel wil zijn in het opschalen van de productie of juist verminderen daarvan. Dan is huren of pachten een interessante optie. U hoeft dan veel minder te financieren en kan veel gemakkelijker weer afscheid nemen van een locatie. Gezien de grillige ontwikkelingen in de markt heeft kiezen voor een korte huurtermijn daarbij voordelen. Maak bij huur en pacht wel goede afspraken over bijvoorbeeld het onderhoud en mogelijk verplichte (milieu-)investeringen. 

Opbouw van plantenopstand

De boomkwekerij kenmerkt zich door lange teeltcycli. Er moeten eerst veel kosten (plantgoed, teeltmateriaal, arbeid) worden gemaakt waarbij pas na 1 tot 3 jaar opbrengst wordt gegenereerd. Het vermogen dat hiervoor nodig is, is lastig op te bouwen, omdat er weinig zekerheden wordt toegekend aan de plantopstanden. Alternatieve financiering of ketenfinanciering kan hierbij mogelijkheden bieden voor uw productie om uitbreiding te kunnen realiseren. 

 

Financieringsmogelijkheden

Financiering van de uitbreiding gebeurt van ouds her bij de bank. Door toenemende vermogenseisen is dit soms lastig. Wanneer de verkopende partij financieel in staat en bereidt is, kan het een goede oplossing zijn om deze gedeeltelijk mee te laten financieren. Een andere mogelijke vorm van overdracht is huurkoop waarbij voor de koop eerst een periode huur wordt betaald en daarna voor een lager bedrag wordt gekocht.