Home Compensatiewater

Compensatiewater

Kunt u uw bedrijf bijvoorbeeld verkopen aan buren en is het wenselijk om de sloot tussen beiden percelen te dempen, dan zal dit water gecompenseerd moeten worden.

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop verhandelt o.a. in de volgende polders watercompensatierechten.

• Gouwepolder
• Polder Laag Boskoop
• Rietveldse Polder
• Nessepolder
• Polder het Zaanse Rietveld – Ten Heuvelhofweg
• Polder Bloemendaal

Voor toename van verhard oppervlakte op uw bedrijf geldt een compensatieplicht van 15%. Dus ook hiervoor zult u op zoek moeten naar water.

Heeft u een perceel waar u water wilt graven, dan kunt u Stichting Belangenbehartiging
Greenport Boskoop informeren hierover, want de Stichting heeft in een aantal polders interesse om de watervoorraad aan te vullen.