Home Erfpacht

Erfpacht

Tekst

Titel

Erfpachtrecht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de grond voor een lange periode (bijvoorbeeld 30 jaar) te gebruiken. De erfpachter heeft tijdens de duur van de overeenkomst de rechten alsof hij eigenaar is.
Het erfpachtrecht is gekoppeld aan het onroerend goed, de grond, en is ook te verkopen. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik heet het canon. Afhankelijk van het contract kan het canon worden geïndexeerd. In individuele gevallen kan erfpacht een oplossing biedt voor de beperkte grondmobiliteit in de regio Boskoop. De voordelen en mogelijkheden van erfpacht voor verpachter en pachter zijn echter beperkt. De vele investeringen die in de grond moeten worden gedaan om deze in productie te houden en de kleinschaligheid van het gebied spelen hierbij een belangrijke rol.