Home Financiering door verkoper

Financiering door verkoper

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat uw bedrijf in één keer wordt verkocht. Wanneer u een gedeelte van het benodigde kapitaal in het bedrijf kan laten zitten als medefinancier wordt het overnemen van uw bedrijf een stuk eenvoudiger voor de overnemende partij.

Het onstaan van een gunstige situatie

In het proces van bedrijfsoverdracht ontstaat een gunstige situatie wanneer er eigen vermogen is opgebouwd en dus een beperkte schuldenlast. De terugtredende partij is dan in staat een gedeelte van het benodigd kapitaal in het bedrijf te laten zitten als medefinancier. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat een kwekerij in één keer wordt verkocht. Een tussenfase waarin de opvolger tijd heeft vermogen op te bouwen in het bedrijf is zowel bij overname in familiesfeer als naar derden belangrijk om het financieel haalbaar te maken voor de overnemende partij.