Home Investeringen bij verkavelen

Investeringen bij verkavelen

Verkavelen kan een oplossing bieden om van smalle percelen modern kwekerijgrond te maken. Hier zijn een aantal investeringen voor nodig zoals slootdemping en watercompensatie. Daarentegen stijgt de waarde per m2 fors.

Verkavelen

Smalle kavels in de regio Boskoop zijn onaantrekkelijk voor moderne boomkwekerij. Percelen van 15 tot 25 meter breed moeten verkaveld worden om ze courant te maken. Slootdemping van een tussenliggende sloot is vaak de manier om de situatie te verbeteren. Met slootdemping zijn echter hoge kosten gemoeid. Er moet materiaal worden aangevoerd voor demping onder het grondwater, meestal is dit geklepeld hout, daarop komt een laag grond. Verder moet eerst de bagger uit de sloot worden gehaald en verwerkt op het perceel. Voor en achter in de oude sloot moet een met klei beklede dam komen voor een goede waterkering. Soms moet er ook nog een oude schoeiing worden verwijderd.

Investeringen

Slootdemping kost circa € 20-40 per m2 sloot. Naast de aanlegkosten moet het gedempte oppervlaktewater worden gecompenseerd. Dit kan door compensatierechten aan te kopen.
Doordat het perceel ruim twee keer zo breed wordt stijgt de waarde per vierkante meter fors. Het perceel is veel beter van vorm voor mechanisatie, of de bouw en aanleg van containervelden. Ook zijn er veel minder meters schoeiing nodig en is er veel minder teeltvrije zone. Berekeningen tonen aan dat de investering in slootdemping fors is, maar terugverdiend wordt in rendement en waarde van het perceel.