Home Opvolger in beeld

Opvolger in beeld

Een prachtig moment als u vol trots een gezond bedrijf kunt overdragen aan de volgende generatie. Er gaat echter een traject van jaren voorbereiding aan dit moment vooraf. Deze pagina geeft u inzicht in het proces van bedrijfsoverdracht wanneer er een mogelijke opvolger in beeld is.

Stappen voor bedrijfsoverdracht

Bij het overdragen van een bedrijf zijn komen er veel vragen op u af. Uit welke stappen bestaat het proces van opvolging? Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden in het bedrijf? Wanneer moet ik beginnen? De stappen hieronder helpen u om inzicht te krijgen in het proces.

 

Bewustwording

Bij een bedrijfsovername komt er veel op u af. U staat voor een periode waarin u belangrijke beslissingen moet nemen. Ook emotioneel is dit een stap die een plekje moet krijgen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met oriënteren, zo heeft u alle ruimte om verschillende opties af te wegen. Het hele proces begint bij bewustwording en oriëntatie, waarin u voor uzelf gaat bepalen welke voorwaarden belangrijk voor u zijn en welk tijdspad u wilt bewandelen.

“In deze fase van bewustwording stelt u uzelf vragen als: wanneer wil ik stoppen met het bedrijf? Welke voorwaarden vind ik belangrijk? Wil ik verbonden blijven aan het bedrijf?”

 

Is uw bedrijf klaar voor overname?

Een goed rendement is belangrijk op weg naar bedrijfsovername. Inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf is een must. Daarnaast is het analyseren van de bedrijfsprocessen een belangrijke voorbereiding. Zijn alle bedrijfsprocessen op orde? Hoe is het verkoop- en marketingproces ingericht? Bent u hét gezicht voor de klant? Zit het teelt- en productieproces niet alleen in ‘hoofden’ of is de kennis ook overdraagbaar?
Daarnaast is de financiële positie van uw bedrijf erg belangrijk. Een goede rentabiliteit zorgt onder andere voor meer financiële mogelijkheden bij overname.

“Heeft het bedrijf zonder u ook een gezicht?!”

Kroonprins in beeld?

Het is prettig als u een mogelijke opvolger in beeld hebt. Wellicht dat uw zoon, dochter of medewerker al een aantal jaren werkzaam is op het bedrijf en langzaam ingroeit in de dagelijkse organisatie. Wanneer is het moment dat je open met elkaar gaat spreken over een onderwerp als bedrijfsopvolging?

Dat is best lastig wanneer je samen veel bezig bent met de dagelijkse organisatie. Toch is het belangrijk momenten in te bouwen om hierover te praten en verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Wees eerlijk naar elkaar. Ook hierin is het weer belangrijk om in een vroeg stadium met elkaar te communiceren.

Voor een opvolger is het fijn om voldoende tijd en ruimte te hebben om te werken aan de juiste ondernemersvaardigheden. Een competentietest en een ontwikkelplan (met bijvoorbeeld een vertrouwde coach) kan hier goed bij helpen. Goede communicatie en openheid is een hele belangrijke factor voor een succesvol traject.

“Een externe adviseur of coach kan helpen in het communicatieproces.”

 

Wat is uw bedrijf écht waard?

Het bepalen van de waarde van uw bedrijf is niet eenvoudig. Er is niet zoiets als een objectieve waarde. In de praktijk bepaald de staat van het vastgoed vaak de overnameprijs. Echter de overnameprijs wordt mede bepaald door:

  • Verdiencapaciteit
  • Marktsegment
  • Klantenkring
  • Vraag en aanbod
  • Actuele status van productiemiddelen
  • Bedrijfsorganisatie
  • Zijn er toekomstinvesteringen nodig?
  • Bent u onmisbaar voor het bedrijf of kan een opvolger er zo ‘inspringen’?

 

Financiële mogelijkheden

Het is steeds minder vanzelfsprekend dat uw bedrijf in één keer wordt verkocht. De bedrijfsopvolger zal de onderneming op een gezonde wijze voort moeten kunnen zetten. Wat is de financieringslast na overname? Wat is de financieringscapaciteit van de opvolger?

Meefinancieren

Uw bedrijf wordt aantrekkelijker voor een potentiële overnamekandidaat als u het bedrijf kunt aanbieden met een mogelijkheid tot medefinanciering. In het proces van bedrijfsoverdracht ontstaat een gunstige situatie wanneer eigen vermogen is opgebouwd en dus een beperkte schuldenlast aanwezig. De terugtredende partij is dan in staat een gedeelte van het benodigd kapitaal in het bedrijf te laten zitten als medefinancier. Een tussenfase waarin de opvolger tijd heeft vermogen op te bouwen in het bedrijf is zowel bij overname in familiesfeer als naar derden belangrijk om het financieel haalbaar te maken voor de overnemende partij.

 

Bedrijfsopvolging in familiesfeer

Bedrijfsopvolging is een proces van de hele familie. Het is uiteraard een intensieve samenwerking met de bedrijfsopvolger, maar ook de andere familieleden zijn (meer op afstand) onderdeel van het proces. Openheid en aandacht naar de overige familieleden geeft begrip en betrokkenheid.

Fiscale voordelen

Bedrijfsopvolging in familieverband kent fiscale voordelen. Zo kan er gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dit is een regeling waar over (een deel van) het ondernemingsvermogen geen erf- of schenkingsbelasting hoeft worden betaald. De belastingvrijstelling is voorwaardelijk. Dit betekent dat de belasting alsnog geïnd wordt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

 

Overname(som)

De getaxeerde waarde is doorgaans niet de overnamesom.  Uw wensen, de financieringscapaciteit van de opvolger en andere voorwaarden van beide partijen spelen hierin een belangrijke rol. Met elkaar komen jullie tot een overnamesom. Ook wanneer u nog een aantal jaren in het bedrijf actief blijft, is het toch van belang om met elkaar tot een overnamesom, -voorwaarden en -moment te komen en dit schriftelijk vast te leggen.

 

Geheimhoudingsovereenkomst

In de onderhandelingsfase kan een moment ontstaan dat jullie er niet uitkomen, zeker in een overname aan ‘een derde’. Het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst voorafgaand aan de onderhandelingen is daarom erg belangrijk. Het risico is groot wanneer er zaken naar buiten worden gebracht als de onderhandelingen mislukken. Het naar buiten brengen van overnamenieuws naar leveranciers en klanten gebeurt ook pas wanneer alles ‘rond’ is. Uiteraard speelt uw (financieel)adviseur zeker ook in deze fase een belangrijke rol. Veel accountantskantoren hebben specialisten op het gebied van bedrijfsoverdracht. 

Wanneer de overnamesom, het moment van overname, de fiscale aspecten en de financiering is geregeld, kunnen de overeenkomsten worden opgesteld.

 

En dan verder….?

Bij overname in familiesfeer werkt de `oud-ondernemer´ vaak nog een aantal jaren actief mee in het bedrijf. De opvolger zal gaandeweg ingroeien in het bedrijf en zijn rol als ondernemer ontwikkelen. Het is belangrijk dat de opvolger ook de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken. Jullie groeien gaande weg naar een situatie dat u terugtreedt en de opvolger de beslissingen gaat nemen.

Bij een overname aan ‘een derde’ kan het een behoorlijk abrupt einde zijn, waar u na jaren hard werken best aan moet wennen.

“Het proces van bedrijfsoverdracht is een langdurig én emotioneel traject. Een vertrouweling waar u mee kunt sparren kan erg waardevol zijn.”

 

Meer informatie of advies nodig?

Meer informatie of heeft u een opmerking?  Neem dan contact met ons op. Advies nodig? Neem contact op met één van onze 18 adviseurs.

Keuze uit meer dan 18 adviseurs