Home Ruimte voor Ruimte

Ruimte voor ruimte

Om de sanering en verplaatsing van sierteeltbedrijven buiten het concentratiegebied haalbaar te maken kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde provinciale Ruimte-voor-Ruimte regeling.

Ruimte-voor-Ruimte regeling

Via de ruimte-voor-ruimte regeling wordt in ruil voor de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten de bouw van (compensatie)woningen op de locatie zelf of elders toegestaan. Zowel gebouwen (bijvoorbeeld kassen) als percelen komen in aanmerking voor de regeling. Binnen het sierteeltgebied wordt er op het moment ook gewerkt aan transformatiegebieden die mogelijk ook voor deze regeling in aanmerking komen.