Verpachten

Pachten komt veel voor in de agrarische sector. Er zijn verschillende vormen van pachten. Voor los kwekerijland is geliberaliseerde pacht de meest eenvoudige vorm.

Geliberaliseerde pacht

Voor los kwekerijland is er de geliberaliseerde pacht. Deze pachtvorm kent minder wettelijke bepalingen dan de reguliere pacht en is daardoor eerder aantrekkelijk voor de verpachter. Bij een looptijd van 6 jaar of korter is er de pachtprijs vrij en is er geen toets. De overeenkomst eindigt op de afgesproken datum en wordt niet automatisch verlengt. Er is geen voorkeursrecht van koop door de pachter. De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.